Konflikthantering.com
Konflikthantering - praktiska tips för dig

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

PR-plan - vad den gör för jobb

PR-plan – att få profil och image att stämma överens

Ditt företags image är samma sak som den bild omvärlden har av ditt företag. Ditt företags profil är de egenskaper, värderingar och den kultur som företaget själv har och vill kommunicera mot omvärlden.

Företaget har inte ensamrätt på att påverka sin image (tyvärr). Om inte du själv kommunicerar företagets image uppstår ett vakuum som kommer att fyllas av andra. Det är därför det är så viktigt för dig att ta och behålla initiativet genom att få det du presterar att stämma överens med den bild du vill att andra ska få av ditt företag. Kort sagt: Om du inte lever som du lär får du snabbt problem med trovärdigheten.

Ditt företags förtroendekapital påverkas av många saker, bland annat av vilket anseende du har i medier. PR syftar till att skapa ett positivt anseende. Till din hjälp behöver du en PR-plan och, ännu viktigare, löften som du kan leva upp till.


Följande delar bör ingå i din PR-plan:

PR-plan - Nuläge
Gör en situationsbeskrivning av företagets nuvarande position på marknaden, företagets historia samt var ni är på väg inom den närmaste framtiden.

PR-plan - Problembild
Denna del ska ge svar på frågorna: Varför behöver företaget arbeta med PR, vad är egentligen problemet? Svara på frågan: Vad ska PR-planen användas till?

PR-plan - Analys
Analysen ska ge en bild av hur företaget och produkterna uppfattas av omvärlden. Analysen omfattar en beskrivning av företagets intressenter (se nedan) och deras informationsbehov, opinionsbilden och tendenser i omvärlden samt en SWOT-analys.

PR-plan - SWOT-analys:
S - Strengths - Styrkor.
W - Weaknesses - Svagheter.
O - Oppurtunities - Möjligheter.
T - Threats - Hot.

Styrkor och svagheter är bra för att hitta budskapen i kommunikationen och för att undersöka riskerna för kris. I analysens slutsats placeras företaget på mediekartan. Målet är att företaget ska uppfattas positivt och tydligt i motsats till negativt och diffust. Utgångsläget för ett mindre okänt företag är ofta en varken positiv eller negativ samt varken tydlig eller diffus bild. Utmaning: Hur ska du skapa en bild av ditt företag som är både positiv och tydlig?

PR-plan - Intressentbilden
Ett företags intressenter/målgrupper består bland annat av: kunder/möjliga kunder, samarbetspartners leverantörer, massmedia, konkurrenter, branschanalytiker, politiker och andra beslutsfattare, opinionsbildare, organisationer, kapitalmarknad (långivare, aktieägare, investerare, analytiker, ägare), anställda etc.

Olika intressenter har olika behov av information från företaget. När du gjort en analys av informationsbehovet delar du upp intressenterna i olika grupper. Några av dem är kanske i behov av information så snart det har hänt något inom företaget medan andra kanske har ett mer sporadiskt informationsbehov. En annan viktig sak i analysen är att ta reda på vad respektive intressentgrupp vet, känner och tycker om företaget. När du vet det kan du kategoriindela företagets olika intressenter efter vilket behov de har av information och om det behövs börja bearbeta grupperna för att etablera en mer positiv och tydlig bild.

Kategoriindelningen ligger sedan till grund för företagets medielista. Medielistan är ett register (adress, telefonnummer och e-post) över till exempel journalister som bevakar företagets verksamhetsområde, relevanta tidningar, e-postnyhetsbrev och nättidningar. Listan bör naturligtvis också innehålla ett register över företagets övriga intressenter


PR-plan - Omvärldsbilden
Företagets omvärldsbild består av en mängd faktorer. Det kan handla om opinionsläget, tendenser och attityder som omger företagets verksamhetsområde. I analysen av omvärldsbilden bör hänsyn tas till att företaget är en del av ett större sammanhang. Exempelvis kan ett framgångsrikt IT-bolag dras med ner och få dålig eller kritisk publicitet av att branschen i övrigt upplever ett sviktande allmänt förtroende. Olika, både troliga och osannolika, scenarier bör laboreras med här. Detta arbete görs med andra ord för att få en god bild av dagsläget och (viktigt) för att förbereda för möjliga framtida motgångar.

Sådär - nu har du ett verktyg för att ta fram din egen PR-plan

Tips
Om du gillade den här artikeln kommer du verkligen att tycka om

den här konkreta guiden
Konflikthantering.com är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se | Sitemap