Konflikthantering.com
Konflikthantering - praktiska tips för dig

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Kommunikationsstrategi - så ska du tänka

I din kommunikationsstrategi bestämmer du vilka metoder du tänker använda för att föra ut ditt budskap och för att nå dina kommunikationsmål.

Din strategibeskrivning ska ge svar på frågorna:

 • Ska du använda en offensiv eller defensiv strategi, det vill säga ska du aktivt föra ut dina budskap eller ska du låta dina målgrupper själva skaffa sig den information de är i behov av?

 • Ska du kommunicera direkt med dina målgrupper eller ska du kommunicera via ”tredje part”?

 • Vilka kommunikationskanaler ska du använda?

 • Hur ska du förpacka dina budskap för att tilltala och möta dina olika målgruppers behov och förväntningar?

 • Vilka resurser har du och hur använder du dem på effektivast möjliga sätt? Väg de resurser du måste avsätta mot den potentiella uppmärksamhet dina aktiviteter kan få.

 • Vem eller vilka ska utföra aktiviteterna?

 • Svaren på ovanstående frågor kan exempelvis vara följande:

 • Jag ska rikta in mig på extern kommunikation, i synnerhet medierelationer och opinionsbildning.

 • Jag ska bara vara en av många röster i debatten.

 • Jag ska bygga upp ett nätverk och skapa gemensamma plattformar med olika aktörer.

 • Jag ska arrangera seminarier, paneldebatter och workshops.

 • Jag ska medverka på utställningar och mässor.

 • Jag ska utveckla våra egna kommunikationskanaler.

 • Jag ska bygga allianser och etablera samarbetspartners som kan ge draghjälp åt mitt företags olika utspel och satsningar.

 • Utgå alltid ifrån dina målgrupper
  Jag har sagt det tidigare och säger det igen – utgå alltid ifrån dina målgrupper i din PR-planering. Det är speciellt viktigt när du utformar din kommunikationsstrategi. Tänk efter hur du på bästa sätt når dem och hur du bör göra för att få dem att ta till sig dina budskap.

  Det är många olika faktorer som påverkar människors ställningstaganden och de beslut de fattar. Basen för beslut utgörs ofta av en kombination av information från massmedierna, rekommendationer från vänner, grannar och kollegor, tidigare erfarenheter och upplevelser ur vardagen.

  Utgå ifrån de enskilda personer, grupper och nätverk som ditt företag har en relation till. Försök att bilda dig en uppfattning av de ställningstaganden och överväganden som dina målgrupper gör. Fundera över:

 • Hur deras specifika arbets/livssituation ser ut?
 • Vad de har för krav och önskemål?
 • Vilka deras förväntningar är?
 • Hur deras medievanor ser ut?

 • Ofta blir kommunikationen med ditt företags målgrupper mest effektiv om den sker i form av en dialog. För att en dialog ska kunna komma till stånd, bör du vara uppmärksam på dina olika målgruppers krav på kommunikation och underlätta för dem att ta kontakt med dig och ditt företag. Din strävan bör vara att tillsammans med målgrupperna nå gemensamma lösningar på era problem. Ditt företag bör, i samverkan med målgrupperna, hitta lämpliga kanaler och metoder för att kommunicera med varandra. För att öppna upp ditt företag för dialog, kan du exempelvis:

 • underlätta för dina målgrupper att ge dig feedback och ställa direkta frågor istället för att enbart hänvisa dem till manualer och övrigt skrivet material. Telefon, e-post och webbformulär är utmärkta kommunikationsredskap.

 • genomföra relationsaktiviteter, till exempel ”öppna hus”, seminarier, konferenser och workshops

 • använda individuella och gruppinriktade metoder istället för massmetoder, det vill säga ta kontakt med var och en för sig istället för med alla på en gång.

 • Kort sagt, satsa så mycket som möjligt på metoder där målgrupperna ges möjlighet att själva ta initiativ till kommunikation.

  Lästips
  Lär dig mycket mer om hur du tar kontrollen över din kommunikationsstrategi i

  den här konkreta guiden  Konflikthantering.com är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
  stefan@redaktionen.se | Sitemap